Služby

Měření a regulace

Analýza kapalných látek a úprava vzorků

V oblasti měrení a regulace se specializujeme na analýzu kapalných látek a zařízení pro úpravu vzorků.

V této oblasti máme výhradní zastoupení následujících společností

Dr. Thiedig + Co, Berlín/SNR

Odběrové systémy okruhů voda - pára
Analyzátory rozpuštěného kyslíku ve vodě
Analyzátory hydrazinu
Odplyněná vodivost

Firma Dr.Thiedig + Co. byla založena v roce 1939 a za ta lét nasbírala již bohaté zkušenosti zejména v energetickém a petrochemickém průmyslu. Svá zařízení odběrových systémů, vyrobené v sídle firmy v Berlíně, dodala na více již 2200 elektrárenských bloků po celém světě. Přitom se jedná jak o bloky na fosilní paliva, spalování biomasy a rovněž i bloky jaderných elektráren. Firma Dr.Thiedig disponuje veškerými certifikáty nezbytnými pro realizaci dodávek v jaderné energetice.

NEXTChem Process Analyzers, Chicago/USA

Průmyslové titrátory